Chính Sách Chung

Chính sách chung

Chúng tôi rất trân trọng việc bạn ghé thăm trang web của chúng tôi. Trang web này được quản lý bởi Bò Tơ Hồng Đào. Trước khi sử dụng trang web và các sản phẩm được cung cấp bởi chúng tôi, vui lòng đọc kỹ chính sách chung dưới đây.

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web này, bao gồm thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, âm thanh, và mã nguồn cơ bản, đều thuộc sở hữu của Bò Tơ Hồng Đào hoặc đã được cấp phép sử dụng trên trang web này.

Khi truy cập và sử dụng trang web này, bạn cam kết:

  • Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, chuyển nhượng, bán, sao chép, tạo tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc khai thác bất kỳ phần nào của trang web và nội dung liên quan, các tài liệu khác.
  • Bạn chỉ được tải xuống hoặc sao chép nội dung (và các mục khác liên quan đến trang web hoặc sản phẩm) để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Bạn không được lưu trữ một phần lớn nội dung dưới bất kỳ hình thức nào. Việc sao chép hoặc lưu trữ nội dung ngoài mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại là nghiêm cấm trừ khi có sự cho phép bằng văn bản từ Công ty hoặc từ chủ sở hữu bản quyền xác định được ghi trong thông báo về tác quyền của nội dung đó.

Bạn không được phép sử dụng thương hiệu Bò Tơ Hồng Đào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Công ty. Các thương hiệu, biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba, thiết kế hoặc khẩu hiệu xuất hiện trên Bò Tơ Hồng Đào không nhất thiết chỉ ra một liên kết nào giữa các bên thứ ba đó và Bò Tơ Hồng Đào.

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đặt bàn trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà botohongdao.com có thể thu thập bao gồm:

  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email
  • Ngày sinh

Thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web botohongdao.com được Bò Tơ Hồng Đào cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty. Công ty chỉ thu thập và sử dụng thông tin khách hàng khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ khi có quy định khác trong pháp luật. Không có sự cho phép từ khách hàng, công ty sẽ không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Nếu khách hàng có khiếu nại liên quan đến việc sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi thông tin cá nhân đã được thông báo, khách hàng có thể gửi khiếu nại qua số điện thoại 0928.720.403. Công ty sẽ nỗ lực hợp lý và xử lý nhanh chóng các khiếu nại của khách hàng khi nhận được.

Bò Tơ Hồng Đào đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu khách hàng có bất kỳ góp ý, thắc mắc nào liên quan đến chính sách chung của công ty, vui lòng liên hệ thông qua:

Số điện thoại: 0928.720.403

Hoặc đến địa chỉ: 171 QL22, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh